Αρχείο για Αύγουστος 4, 2017


Πρόσφατα και με πρωτοβουλία ατόμων που συμμετέχουν στο ταξικό μέτωπο γράφτηκε ένα κείμενο που επιχειρεί να θέσει ορισμένα ερωτήματα στο Δ.Σ του ΣΕΛΜΑ σχετικά με τις επιπτώσεις από την εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου και τις αρνητικές προοπτικές που δημιουργούνται.

Η συγκεκριμένη κίνηση έγινε με βάση το άρθρο 12 του καταστατικού του σωματείου, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του να δραστηριοποιούνται και να αναδεικνύουν ζητήματα επώνυμα και υπεύθυνα, μακριά από άτυπες συζητήσεις και προφορικές δεσμεύσεις.

Καλύπτοντας το όριο των 12 υπογραφών που τίθεται από το καταστατικό, το κείμενο, που ζητά από το Δ.Σ να τοποθετηθεί με σαφήνεια πάνω σε συγκεκριμένα ερωτήματα, κατατέθηκε και πήρε αριθμό πρωτοκόλλου την παρασκευή 25/7.

Εν αναμονή του επόμενου τακτικού Δ.Σ, στο οποίο και θα συζητηθούν τα εν λόγω ερωτήματα θα θέλαμε να διευκρινίσουμε, για να αποφεύγονται και οι παρεξηγήσεις, πως μπορεί η πρωτοβουλία για αυτή την κίνηση να πάρθηκε από τα άτομα που συμμετέχουν στο ταξικό μέτωπο και προφανώς το κείμενο να μας εκφράζει στο σύνολό του, παρόλα αυτά οι συνυπογράφοντες δεν δεσμεύονται ούτε κατ’ ανάγκη συμφωνούν με μια σειρά από θέσεις μας. Η κοινή αγανάκτηση για τις επιπτώσεις στην εργασιακή μας καθημερινότητα αλλά και η παντελής έλλειψη επίσημης και υπεύθυνης ενημέρωσης σχετικά με το ηλεκτρονικό εισιτήριο ήταν τα σημεία που έδωσαν ώθηση στους συναδέλφους να βγουν μπροστά και να πιέσουν το Δ.Σ να πάρει θέση για τα τεκταινόμενα.

Θεωρούμε υποχρέωσή μας να δημοσιεύσουμε αυτό το κείμενο, για να μπορέσουν ακόμα περισσότεροι συνάδελφοι και συναδέλφισσες να ενημερωθούν σχετικά με την κίνηση αυτή αλλά και να καλλιεργηθεί στην εργασιακή μας κουλτούρα η αδιαμεσολάβητη και από τα κάτω δράση. Η μόνη δράση που μπορεί να εκφράσει και να υπερασπιστεί τα συμφέροντά μας.

Ακολουθεί το κείμενο που συνυπογράφτηκε και κατατέθηκε στο Δ.Σ :

Προς το Δ.Σ. του Σ.Ε.Λ.Μ.Α.

Συνάδελφοι,

Το άρθρο 12 του καταστατικού του σωματείου μας ορίζει οτι «…επιτροπές εργασίας ή εκπροσωπήσεως απέναντι στο Σωματείο δύνανται να σχηματίζουν ιδία πρωτοβουλία τα μέλη, με ανώτατο αριθμό 1 εκπροσώπου ανά συμπληρωμένη 12άδα εργαζομένων. Το Δ.Σ. οφείλει κατ’ αρχήν να αντιμετωπίζει θετικά τις εισηγήσεις τέτοιων επιτροπών μελών, συζητώντας αυτές στην επομένη συνεδρίαση από την ημέρα υποβολής των. Τυχόν αρνητική αντιμετώπιση, πρέπει να τεκμηριούται επαρκώς.»

Οι υπογράφοντες τό παρόν, σύμφωνα με το ως άνω άρθρο, συγκροτήσαμε επιτροπή πρωτοβουλίαs προκειμένου να αναδείξουμε το ρόλο του ηλεκτρονικού εισιτηρίου και του κλειστού συστήματος ως μεταβατικό στάδιο στην επικείμενη ιδιωτικοποίηση των ΜΜΜ, αλλά και το πως θα κάνει ακόμα δυσχερέστερους τους όρους εργασίας. Eπίσης το γεγονός ότι θέτει υπό αμφισβήτηση το δημόσιο και ανοιχτό χαρακτήρα των ΜΜΜ και αλλοιώνει σε βαθμό επικίνδυνο για την ασφάλεια τις ροές επιβατών και τη διαχείριση πλήθους. Ακόμα περισσότερο θεωρούμε απαράδεκτες τις μεθοδεύσεις που πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να παρουσιάζεται η εφαρμογή του ηλ. Εισιτηρίου ως τετελεσμένο γεγονός χωρίς να έχουμε ενημερωθεί ως εργαζόμενοι σχετικά με τις συνέπειες που αυτό θα επιφέρει.

Ως εκ τούτου ζητάμε:

1. Να λάβουμε γνώση γραπτά για όλες τις τεχνικές και εμπορικές λεπτομέρειες του «εγχειρήματος», τις συμφωνίες, το τεχνικό τεκμηριωτικό υλικό κλπ.

Πιο συγκεκριμένα,

  • Τι ρόλο παίζει η LG στην έκδοση – διακίνηση του εισιτηρίου, τι μερίδιο εταιρικών δραστηριοτήτων περνάει σε ιδιωτικοποιημένο – υπεργολαβικό καθεστώς, τι άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις επιφέρει αυτό στην εργασιακή καθημερινότητα του οικείου προσωπικού?

  • Ισχύει ότι υπάρχει όρος στο συμβόλαιο με τον εργολάβο πως για την σωστή λειτουργία του συστήματος θα πρέπει σε κάθε σταθμό να υπάρχουν ελεγκτές και αστυνομία;

  • Πέραν του τεχνικού προσωπικού του εργολάβου που θα έχει απομακρυσμένο έλεγχο του συστήματος και του τεχνικού προσωπικού που θα αποκαθιστά τυχόν βλάβες στους σταθμούς, θα υπάρχει και επιπλέον προσωπικό του εργολάβου στους σταθμούς και σε τι ειδικότητες;

  • Σκοπεύει η ΣΤΑΣΥ να μετακινήσει προσωπικό από άλλες θέσεις ώστε να βρίσκονται στους σταθμούς για τις απαιτήσεις λειτουργίας του ηλεκτρονικού εισιτηρίου και των μπαρών;

  • Ο μεγάλος αριθμός εργαζομένων από διαφορετικές εταιρείες στον ίδιο χώρο δημιουργεί συνθήκες με εργαζόμενους πολλαπλών ταχυτήτων. Πως διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας των συγκοινωνιών όταν υπάρχει αυξητική τάση αυτής της κατάστασης, ιδιαίτερα και με τη συμμετοχή της LG στην έκδοση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου;

  • Ποιες θα είναι οι αλλαγές στις διαδικασίες λειτουργίας & συντήρησης; Βάση ποιων διαδικασιών θα διασφαλίζεται το προσωπικό σταθμών ότι θα μπορεί να παίρνει πρωτοβουλίες διαχείρισης των προβλημάτων που θα παρουσιάζονται χωρίς να αντιμετωπίζει διαρκώς την απειλή της επίπληξης και του πειθαρχικού;

  • Οι εργαζόμενοι στον απομακρυσμένο έλεγχο τι είδους σχέση θα έχουν με το προσωπικό της ΣΤΑΣΥ; Μπορούν να δώσουν εντολές; Αν ναι ποιος θα είναι υπεύθυνος για ζητήματα ασφάλειας;

  • Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του συστήματος και επιπλέον χρέωσης ενός επιβάτη ποια διαδικασία θα τηρείται; Αν “παγιδευτεί” επιβάτης εντός συστήματος και δεν έχει χρήματα να πληρώσει άλλο εισιτήριο θα μπορούν οι μπάρες να ανοίγουν χωρίς επιπλέον κόστος ή αν καταγραφεί άνοιγμα της πύλης θα πρέπει να απολογούνται οι συνάδελφοι;

  • Πρόκειται να αλλάξουν οι περιγραφές των καθηκόντων των εργαζομένων στην λειτουργία και τη συντήρηση με την εισαγωγή του κλειστού συστήματος;

  • Τι εγγυήσεις έχει δώσει η ΣΤΑΣΥ αλλά και η LG ότι δεν θα υπάρχει “φακέλωμα” των χρηστών με τη χρήση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου;

2. Θεωρούμε απαραίτητο το ΔΣ να συζητήσει και να λάβει θέση επί του συνολικού ζητήματος. Τι κινήσεις θα κάνει το σωματείο ώστε να μην επιτραπεί η εφαρμογή της πολυειδικότητας και η γενικευμένη συνθήκη της αλλότριας εργασίας;

3. Να τεθεί ευρύτερα το θέμα στο σύνολο των άμεσα και έμμεσα εμπλεκομένων συνδικαλιστικών φορέων, και στη συνέχεια στο σύνολο των αγωνιζόμενων κομματιών της κοινωνίας.

Επειδή η εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου και του κλειστού συστήματος εκτός από την επιδείνωση των συνθηκών εργασίας μας (αλλότρια εργασία, ένταση με το επιβατικό κοινό, διαχείριση ακόμα περισσότερων και πολυσύνθετων προβλημάτων, έντονη παρουσία εργολαβικών εταιρειών και προοπτική ιδιωτικοποίησης) δυσχεραίνει τη χρήση των μέσων από τους εργαζόμενους και τους άνεργους, επιβάλλοντας ένα καθεστώς διαρκούς ελέγχου και ασφυκτικές συνθήκες μετακίνησης, θεωρούμε απαραίτητη την επικοινωνία με ευρύτερα τμήματα της εργατικής τάξης, με τα φτωχότερα τμήματα της κοινωνίας προκειμένου να δημιουργήσουμε όρους αντίστασης και προοπτικές νίκης.

Η εναντίωση στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου και του κλειστού συστήματος, είναι το πρώτο βήμα στον αγώνα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των αστικών συγκοινωνιών.

Με εκτίμηση

Advertisements